Buket BAYINDIR

Buket BAYINDIR

Uzm. Psk. Dan.


Buket Bayındır, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programını, ardından Evlilik ve Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans programını Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamlayarak meslek hayatına başlamıştır. Üniversite hayatı boyunca özel bir aile akademisinde çift, aile ve çocuklarla gönüllü çalışmalar yürütmüş, özel bir psikiyatri kliniğinde ve çeşitli kurumlarda stajını gerçekleştirmiş, kreşlerin ve okulların psikolojik danışmanlığını yürütmüştür.

Kurucusu olduğu Buket Bayındır Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Çocuk-Ergen, Yetişkin, Çift ve Aile Terapileri ve Cinsel Terapi alanlarında danışanlarını kabul etmektedir.

Türk-PDR Derneği üyesi, CİSED Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Şube Başkanı’dır. Anne & Bebek Dergisi’nde ve e-bebek Dergisi’nde köşe yazarlığı yapmıştır. Hürriyet Aile’de köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli yerel ve ulusal gazete, dergi ve kanallarda program ve röportajları bulunmaktadır. Birçok konferans ve seminerlere konuşmacı olarak davet edilmiştir.

Katıldığı seminer ve eğitimler arasında; Prof. Dr. Vamık Volkan’dan Ölüm ve Yas Terapisi Eğitimi, Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi ve Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, CİSED i tarafından düzenlenen Cinsel Terapi, İleri Düzey Cinsel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi, Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi, Duygusal Şema Terapi, Umut Odaklı Evlilik Terapisi, Duygu Odaklı Psikoterapi, Dinamik Kısa Süreli Psikoterapi, Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi, Bütüncül Oyun Terapisi, Varoluşçu Psikoterapi ve Logoterapi Eğitimleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Cengiz Güleç’ten Psikanalitik Psikoterapi İçin Freud’dan Öneriler ve Freud Okumaları, Kanada Yukon Satir Enstitüsü Başkanı Patricia Bragg’dan Virginia Satir Yaklaşımı Eğitimi, Psikoterapi Enstitüsü’nden Narsistik Kişilik Yapısı ve Terapi Süreci eğitimlerini tamamlamıştır.

Dr. Raja Selvam’dan İntegral Somatik Yaklaşım Semineri, Aletha Solter’ten Çocuklar Nasıl İyileşir? Bebekler Neden Ağlar? & Çocuklar Neden Yaramazlık Yapar? Seminerleri, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan Evlilik Dansı, Isabelle Filliozat’tan Çocuğun Duygusal Dünyası ve Duygular, Beyin ve Gelişim seminerleri, Dr. Tina Bryson’dan Dramsız Disiplin Mümkün, Dr. Gail Dines’ten Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek, Lawrence Cohen’den Oyuncu Ebeveynlik, Dr. Christopher Germer’dan Öz Şefkatin Gücü, Psk. Nilüfer Devecigil’den Oyun Terapisi Yapan ve Çocuklarla Çalışan Uzmanları Destekleme Programı ve 21. Yy’da Oyun Terapisti Olmak eğitim ve seminerlerine katılmıştır. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, EMDR Eğitimi (+Çocuk ve Ergenlerde EMDR), WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi), Çocuk Performans, Dikkat ve Değerlendirme Testleri, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, MOXO Dikkat Performans Testi eğitimlerini tamamlamıştır.

Almış olduğu eğitim, seminer ve süpervizyonlar bireyin çocukluktan yetişkinliğe ve yetişkin hayatındaki tüm süreçleri içermektedir.

 

İletişim Bilgileri